Energetische Therapie richt zich op het herstellen van de harmonie en de natuurlijke balans in het lichaam en het bevorderen van het zelf herstellend vermogen van de mens.

Energetische therapie werd in oeroude tradities al toegepast. Te denken valt onder meer aan de Chinese en Aryuvedische Geneeswijzen, waarbij het werken met energiebanen (meridianen), acupunctuur, energiecentra (chakra’s) en de natuurelementen een duidelijke plek hebben. Het overeenkomstige aspect in het geheel is energie. Energetische therapie is een holistische behandelvorm en richt zich bij ziekte zoveel mogelijk op de gehele mens: op het lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele niveau, de omgeving van de mens en de wisselwerking hiervan.

De therapie gaat ervan uit dat mensen ziek worden als hun lichamelijke of geestelijke toestand van evenwicht in mindere of meerdere mate langdurig is verstoord. Chronische ziekten ontstaan wanneer het zelf genezend vermogen van de mens niet meer in staat is om op eigen kracht een nieuw evenwicht te creeren. Het zelf genezend vermogen wordt in de energetische therapie gezien als een vitale levenskracht, een natuurlijke neiging naar gezondheid en een vermogen tot zelfhandhaving. De energetisch therapeut kan deze levenskracht stimuleren.

Bij een behandeling verbindt ik mij op energetisch vlak met de client door mij af te stemmen op zijn/haar energie en de energie van een hoger bewustzijn (God). Ik kan zo informatie ontvangen over het welzijn van de client. Het is belangrijk dat de client zich open stelt en dat er een ‘klik’ is tussen de therapeut en de client. Vertrouwen tussen therapeut en client helpt hierbij.

Met welke klachten kan ik bij een Energetisch Therapeut terecht?

Een Energetisch Therapeut kan je bij veel klachten ondersteuning bieden. Denk bijvoorbeeld aan psychotherapie. Dit is vaak een intensief traject. Klachten zoals angst, spanning, stress, slaapproblemen, pijn en vermoeidheid als gevolg van bijvoorbeeld een depressie of een burn-out, kunnen jou dan parten spelen.

Je kunt het woord psychotherapie vervangen door verschillende klachten als gevolg van ziekte of ongemak, bijvoorbeeld hormonale klachten (menstruatie of overgang) of kanker.

Ik wil hier gelijk duidelijk aangeven dat ik geen arts of psycholoog ben en ik je, bij dergelijke klachten, doorverwijs naar een (huis)arts (indien deze al niet op de hoogte is). Energetische Therapie moet vooral gezien worden als complementaire (aanvullende) zorg op een behandeling. Ik help je bewust te worden van de invloed van je gedachten op je welzijn door een stukje coaching, waarna je daarna mag wegzakken in een diepe ontspanning door de behandeling.

Voor de behandeling mag je gewoon je kleding aanhouden. Je hoeft alleen maar je schoenen uit te doen en open te staan voor de helende energie!

In verband met Corona, verzoek ik je een mondkapje te dragen tijdens de behandeling en bij binnenkomst je handen te reinigen met desinfecterende vloeistof.

Zorg goed voor jezelf!